baner

Informacje dla akcjonariuszy

Wezwanie nr 1. (08.10.2020)

Zgodnie z Art. 16. ust. 1 Nowelizacji KSH z 30 sierpnia 2019 roku - Spółka wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki do dnia 30.11.2020r. 

Wezwanie nr 2. (22.10.2020)

Zgodnie z Art. 16. ust. 1 Nowelizacji KSH z 30 sierpnia 2019 roku - Spółka wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki do dnia 30.11.2020r. 

Wezwanie nr 3. (05.11.2020)

Zgodnie z Art. 16. ust. 1 Nowelizacji KSH z 30 sierpnia 2019 roku - Spółka wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki do dnia 30.11.2020r.  

Wezwanie nr 4. (12.11.2020)

Zgodnie z Art. 16. ust. 1 Nowelizacji KSH z 30 sierpnia 2019 roku - Spółka wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki do dnia 30.11.2020r.  

Wezwanie nr 5. (19.11.2020)

Zgodnie z Art. 16. ust. 1 Nowelizacji KSH z 30 sierpnia 2019 roku - Spółka wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki do dnia 30.11.2020r.


INFORMACJA NR 1/2020

Zarząd Spółki Akcyjnej DOM OD ARCHITEKTA z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 14 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 września 2020 roku o godz. 13:00 w Zajeździe „Leśne Patio” w Katowicach przy ul. Kościuszki 352.

O szczegółowym porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy z Akcjonariuszy zostanie powiadomiony indywidualnie.


INFORMACJA NR 2/2020

Zarząd Spółki Akcyjnej DOM OD ARCHITEKTA z siedzibą w Katowicach niniejszym informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 14 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 01 grudnia 2020 roku o godz. 13:00 w siedzibie spółki tj. Katowice ul. Graniczna 29/115.

O szczegółowym porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia każdy z Akcjonariuszy zostanie powiadomiony indywidualnie.